LETO 2010 - 2018:


 • ORGLARSKA ŠOLA ŠMIHEL/NOVO MESTO

 • Kmetijska šola Grm, OBJEKT: Gospodarska poslopja

 • Stanovanjski bloki ŠEGOVA Ulica 7,9 in 11

 • STANOVANJSKI BLOKI GLAVRJEV TRG – TREBNJE

 • RK NOVO MESTO: UPRAVNA STAVBA

 • ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO – TRAKT III

 • STANOVANJSKI BLOK KOČEVARJEVA 6, ŠENTJERNEJ

 • ANTON PODBEVŠEK TEATER, NOVO MESTO

 • KRKA d.d. OBJEKT: EGALACIJSKI BAZEN

 • KRKA d.d. OBJEKT: ČISTILNA NAPRAVA KRKA

 • ZZV NOVO MESTO UPRAVNA STAVBA

 • KRKA d.d. OBJEKT:API FINALIZACIJA

 • EKOSISTEMI d.o.o. PE ZALOG

 • ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO – FASADA RHEINZINK

 • BEGRAD – POSLOVNA STAVBA

 • STANOVANJSKI BLOK ULICA TALCEV 10, STRAŽA

 • STANOVANJSKA VILA – PIJAVA GORICA

 • TERME KRKA d.o.o. OBJEKT: HOTEL KRISTAL

 • STANOVANJSKI BLOK ULICA DANILA BUČARJA 4 in 6, NOVO MESTO

 • STANOVANJSKI BLOK ULICA DANILA BUČARJA 12, NOVO MESTO

 • KRKA d.d.: KOGENERACIJA

 • UNIVERZA V LJUBLJANI

 • TERME KRKA d.o.o. OBJEKT: CMR DOLENJSKE TOPLICE

 • ENERGETSKA SANACIJA STAVB SB NOVO MESTO

 • STANOVANJSKI BLOK ULICA DANILA BUČARJA 18 – 20

 • ENERGETSKA SANACIJA OŠ VAVTA VAS

 • KULTURNI DOM STRAŽA

 • KULTRUNI DOM DOLENJSKE TOPLICE

 • STANOVANJSKI BLOK ULICA DANILA BUČARJA 14 – 16

 • UPRAVNA STAVBA IN KOMPRESORSKA POSTAJA VNANJE GORICE in PODPEČ

 • OŠ ŠMIHEL – sanacija strehe

 • UPRAVNA STAVBA OBČINSKE UPRAVE NOVO MESTO

 • OŠ ZAGRADEC

 • GG POGANCI

 • SB NOVO MESTO

 • STANOVANJSKI BLOK KOČEVARJEVA 10 B, NOVO MESTO

 • VRTEC ŠKOCJAN

 • MESTNA OBČINA NOVO MESTO, OBJEKT: POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE NM

 • POSLOVILNI OBJEKT BRESTANICA

 • STANOVANJSKA BLOKA KLEMENČIČEVA 5 IN 7 V NM

 • MESTNA OBČINA NOVO MESTO, OBJEKT: STREHA PODRUŽNIČNE ŠOLE MALI SLATNIK

 • STREHA MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 • MNZ GOTENICA, VSTOPNI OBJEKT

 • POLICIJSKA POSTAJA NOVO MESTO

 • CERKEV NA ŽEŽLJU

 • OSNOVNA ŠOLA BISTRA BUČA, METLIKA

 • POSLOVNO-SKLADIŠČNI OBJEKT KLIMAJ D.O.O., PE NOVO MESTO